KSRG

Jednostki  OSP z terenu powiatu Sztumskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gośniczego                                                                                                                       

Gmina Sztum
1.OSP Postolin
2.OSP Gościszewo

Gmina Stary Targ
1.OSP Stary Targ
2.OSP Szropy

Gmina Mikołajki Pomorskie
1.OSP Mikołajki Pomorskie

Gmina Dzierzgoń
1.OSP Dzierzgoń

Gmina Stary Dziezgoń
1.OSP Stary Dzierzgoń
2.OSP Myśłice

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (KSRG) powstał w 1995 roku w wyniku połączenia formacji PSP i Obrony Cywilnej. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonuje:

  • 515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
  • 3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
  • 5 zakładowych straży pożarnych,
  • 2 zakładowe służby ratownicze,
  • 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • 297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

Elementami systemu są m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa GórniczegoPolicjaPogotowie ratunkowe,Straż GranicznaPaństwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,Państwowa Agencja AtomistykiInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak:GOPRWOPRTOPRAeroklub PolskiZHPPolska Misja MedycznaPCK i inne.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja 07.06.2016 r Przez Adama
 
 
Reklama
 
 
Dnia 12 Marca o godz 22.26 zastęp GBM z naszej jednostki zadysponowany został do pożaru opuszczonej gorzelni w miejscowości Gościszewo do zdarzenia zadysponowano tez 2x GCBA I SHD21 z JRG Sztum i patrol policji działania trwały około 2.5 godz
kalendarz
 
Licznik odslon
 
Licznik dzieny
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=